author-avatar

درباره مجموعه مشاوره آکامی

مجموعه آموزشی و مشاوره ای آکامی متشکل از رتبه برتر های کنکور سراسری رشته های مختلف می باشد که با در اختیار قرار دادن تجربیات خود و آموزش های درسی و مطالب مشاوره ای سعی در کمک به دانش آموزان کنکوری و برقراری عدالت آموزشی در کشور می باشد.

قدرتمندترین روش برای مطالعه دروس حفظیاتی

   قدرتمندترین روش برای مطالعه دروس حفظیاتی مقدمه: این روش که یکی از قویترین روش‌های یادگیری است در سال 1996 توسط فردی به...

ادامه مطلب